Перелік нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності

 1. Конституція України
 2. Митний кодекс України
 3. Конвенція що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961, Гаазька конференція з МПП
 4. Закон України «Про державну службу»
 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 6. Ст.37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність про «Спеціальні санкції за порушення цього або пов’язаних з ним законів України».
 7. Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV «Про транскордонне співробітництво».
 8. Закон України від 19.03.1996 № 93-96-ВР „Про режим іноземного інвестування”
 9. Закон України від 10.01.2002 № 2933-ІІІ Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
 10. Закон України від 21.06.2012 № 5018-17 «Про індустріальні парки»
 11. Закон України від 21.06.2012 № 5007-17 «Про державно-приватне партнерство»
 12. Указ Президента України від 18.09.1996 № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин».
 13. Указ Президента України від 05.03.2002 № 217/2002 «Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів АР Крим, місцевими державними адміністраціями».
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»
 15. Постанова КМУ від 18.01.2003 р. № 61 Про надання повноважень на проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 № 524 «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1009 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік.
 17. Постанова КМУ від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій».
 18. Доручення Кабінету Міністрів України від 03.12.2011 № 42000/34/1-11 «Про забезпечення практичної реалізації пілотних проектів у сфері державно-приватного партнерства»
 19. Доручення Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 42000/62/1-11 «Про забезпечення ефективного функціонування механізму державного приватного  партнерства»
 20. Положення про порядок державної реєстрації інозем договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора , затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112.
 21. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 125 від 20.02.1997 про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. №112, зареєстрованио в Міністерстві юстиції України 25.03.1997 р. за № 92/1896.
 22. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 30 від 18.01.1996 про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв  іноземних  суб’єктів  господарської діяльності в Україні
 23. Наказ МЕУ від 17.04.2000 № 47 «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій».
 24. Наказ МЕУ від 09.09.2009 № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів.
 25. Наказ МЕУ від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України”. 
 26. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).